Menu

Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers, informeert over de mogelijkheden en neemt daar waar nodig regeltaken over op diverse beleidsterreinen, wonen, financiën, zorg, werk en welzijn. Dit alles binnen de wetten zoals we die kennen, Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet.

Algemene Contactgegevens

www.ikzorgvoorjou.com

0416 – 28 23 45

Contactpersoon

Corinne van der Linden

corinne@ikzorgvoorjou.com

06 – 511 200 26