Menu

Inspiratie & advies voor ondernemers ten tijden van Corona

De maatregelen als gevolg van de corona-uitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel bedrijven maken zich zorgen. Misschien jij ook? De gevolgen zijn immers groot. Nagenoeg alle bedrijven van ZZP tot multinational worden geraakt.

Wij helpen je graag op weg en daarom vind je op deze pagina informatie over de organisaties en maatregelen die jou in deze huidige tijd van belang kunnen zijn. Het is geen uitputtende lijst; mocht je zelf over waardevolle informatie beschikken of tips/adviezen voor ons en je JOST-collega’s hebben, laat het ons weten!


De Rabobank slaat de handen ineen met de Nederlandse overheid en de andere Nederlandse banken om het Nederlandse bedrijfsleven te steunen in deze zware tijden. Voor jou als ondernemer kan het coronavirus onzekerheid met zich meebrengen. Bijvoorbeeld over overheidsregelingen, verzekeringen, financieringen en betaaloplossingen. De Rabobank helpt je onder andere door de meest gestelde vragen te beantwoorden.

Lees hier meer


VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Brabant en Zeeland. Ze hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, bieden ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en dragen via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities. Ook zij hebben een waardevolle informatiepagina rondom Corona.

Lees hier meer


Station88 wil in deze crisistijden een waardevolle partner zijn voor alle ondernemers in Tilburg door te inspireren en te informeren. Zo inspireren ze je rondom innovatief ondernemen tijdens een crisis en bieden ze allerlei waardevolle online trainingen aan. Daarnaast kun je er terecht voor een gratis 1 op 1 gesprek met een businesscoach.

Lees hier meer


Make it in Tilburg is de plek waar je alle, maar dan ook echt alle informatie over vestigen, netwerkmogelijkheden, quality of life, bereikbaarheid en infrastructuur kunt vinden, evenals instanties die je verder kunnen helpen en nog heel veel meer.

Lees hier meer


Uiteraard staat ook Ondernemersadvies van de gemeente Tilburg klaar voor iedere ondernemer die vragen heeft over zijn bedrijf of in de problemen dreigt te komen of al is. Ze staan klaar voor je dus zoek ze op! Op hun website vind je allerlei manieren om met ze in contact te komen en een handige link om een aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) te doen.

Lees hier meer


Ook de KvK staat klaar om ondernemers te helpen. Bijvoorbeeld met hun checklist coronacrisis voor je bedrijf. Zie je door alle regelingen, protocollen en zorgen over het coronavirus het grote plaatje voor je onderneming niet meer? Met deze checklist krijg je het overzicht weer terug. Daarnaast is er op hun website nog veel meer nuttige informatie te vinden.

Lees hier meer

Ze hebben ook een regelingencheck gemaakt: een handige tool die je helpt te ontdekken welke regeling voor jou als ondernemer interessant of nuttig is.


Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) brengt vanwege de coronacrisis een speciale online editie van de Nibud Geldkrant: de Geldkrant-special Minder inkomen. Met de krant biedt het Nibud handvatten aan mensen die als gevolg van de corona-uitbraak met een (sterke) daling van hun inkomen hebben te maken.

Lees hier meer


Ook de Belastingdienst is een belangrijke bron voor ondernemers om waardevolle informatie en hulp te vinden als ze door corona in de problemen gekomen zijn of dreigen te komen.

Lees hier meer


Lijst SBI-codes TOGS-regeling nog verder uitgebreid

De lijst met ondernemers die in aanmerking komen voor de TOGS-regeling / het Noodloket is verder uitgebreid. Onder meer ook kleine MKB-winkeliers in de food, de dienstverlening zoals taxibedrijven en praktijken voor tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen, kunnen de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen. Maar ook zeil- en surfscholen en uitzendbureaus komen nu in aanmerking voor de regeling.

Verkeerde SBI-code

Ondernemers die op basis van hun hoofdactiviteit menen in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling, maar onder de verkeerde SBI-code zijn geregistreerd, kunnen dit melden bij RVO. Die beoordeelt elk geval op redelijkheid en billijkheid of toetst de activiteiten aan de economische activiteit waarmee de ondernemer staat ingeschreven in het Handelsregister.

TOGS – wat valt onder de vaste lasten?

De TOGS-regeling/het Noodloket stelt als voorwaarde dat er in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten zijn. Maar waar bestaan deze vaste lasten nu eigenlijk uit? Wij hebben met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebeld en ook zij hebben (nog) geen overzicht van lasten die wel en niet meetellen. Wel konden zij aangeven dat de geest van de regeling is dat het kosten moeten zijn die samenhangen met het pand, denk aan elektriciteit, water, huur en belastingen, zoals afvalstoffenheffingen of wellicht ook met vervoermiddelen. Andere lasten of lasten die niet aan de genoemde periode toe te rekenen zijn, zullen naar verwachting niet meetellen.


Deze website wil bedrijven samenbrengen die, tijdens de Corona periode, personeel beschikbaar hebben óf juist medewerkers tekort komen. Werksamen.nl is een initiatief van verschillende ondernemersverenigingen en lokale overheid om tijdens de Corona-periode iedereen zo efficiënt mogelijk aan het werk te houden. De website is gemaakt voor en door ondernemers. Dus ben jij werkgever en heb jij tijdens deze periode personeel beschikbaar of kom je juist medewerkers tekort? Plaats dan jouw oproep op werk-samen.nl. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met het betreffende bedrijf als je kansen ziet voor samenwerking. Werk-samen.nl gaat ervan uit dat partijen hier zelf samen uitkomen. De site biedt tevens een modelovereenkomst waarin de belangrijkste onderlinge afspraken bij gebruikmaking van elkaars personeel geregeld zijn.

Lees hier meer


Zoals gezegd is deze lijst zeker niet volmaakt en uitputtend. Ben je op zoek naar informatie die je hier niet gevonden hebt? Laat het ons weten en we zullen voor je op zoek gaan.

Samen staan we als JOST sterk!