Menu

Activiteitenreglement

JOST wil het deelnemen aan activiteiten voor iedereen laagdrempelig houden. Dit reglement is van toepassing op alle activiteiten.
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2022

1. Aanmelden
Het aanmelden voor een activiteit gaat enkel via een online aanmeldformulier dat specifiek bij desbetreffende activiteit hoort. Dit formulier is op meerdere manieren te benaderen: Via uitnodigingen en nieuwsbrieven die via e-mail worden verstuurd, via sociale media of rechtstreeks op de website van JOST bij de omschrijving van de activiteit in de agenda.

Na de aanmelding ontvangt de deelnemer een aanmeldingsbevestiging met alle benodigde praktische informatie zoals: datum, tijdstip en locatie. Mocht er op het moment van aanmelden geen locatie bekend zijn of vinden er wijzigingen in het programma plaats, krijgt de deelnemer die informatie zo spoedig mogelijk doorgestuurd. Het versturen van deze berichten probeert JOST tot een minimum te beperken.

2. Eigen bijdrage
Deelname aan de meeste activiteiten van JOST is gratis. Te denken valt aan een Masterclass of een Mastermindsessie. Bij een aantal activiteiten wordt er een eigen bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld om een spreker in te huren, voor hapjes en drankjes of voor overige zaken. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt altijd duidelijk vermeld in zowel de uitnodigingen als op de website. De eigen bijdrage wordt door de penningmeester gefactureerd. Betaling dient uiteraard zo spoedig mogelijk plaats te vinden.

3. Afmelden
Er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor een deelnemer niet bij een activiteit aanwezig kan zijn. Het is noodzakelijk dit ruim op tijd te laten weten, uiterlijk 48 uur van te voren (zie ook de No-show regeling). Afmelden gaat via info@jost.nl.

4.No-show regeling
Voor alle activiteiten geldt een no-show regeling.
De deelnemer die zonder bericht (uiterlijk 48 uur van te voren) afwezig is bij een activiteit, wordt na afloop van de activiteit € 15,- in rekening gebracht. Bij uitzonderlijke omstandigheden van de te late afmelding, zoals plotselinge ziekte of overlijden, kan de deelnemer een verzoek tot kwijtschelding indienen bij het bestuur waarbij het bestuur altijd beslist of kwijtschelding toegekend zal worden.

5. Introducés
De beste manier om de kracht van het JOST-netwerk te ervaren is door een keer bij een activiteit aanwezig te zijn. Daarom zijn introducés van harte welkom om een keer te komen kijken, mee te doen en kennis te maken met andere ondernemers die lid zijn JOST.

Veel van de activiteiten  die JOST organiseert zijn zeer interessant en geschikt voor introducés. Uitzonderingen zijn de Algemene ledenvergadering en Mastermindsessies. Introducés krijgen bij JOST altijd een warm welkom. Bovendien krijgen ze ook de gelegenheid zichzelf en zijn/haar onderneming aan de overige aanwezigen voor te stellen.

Een introducé kan binnen een periode van 12 maanden één keer deelnemen aan een openbare activiteit. Eén van de voordelen van het JOST-lidmaatschap is het onbeperkt deelnemen aan alle activiteiten.

Na het deelnemen aan een activiteit sturen krijgt de introducé informatie over JOST en de voordelen van een lidmaatschap toegestuurd.

Dit activiteitenreglement geldt ook voor introducés.

6. Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan activiteiten van JOST gebeurt altijd op eigen risico

7. Aanpassingen reglement
Het bestuur is gerechtigd om dit reglement in alle redelijkheid en billijkheid aan te passen zonder dat deze wijzigingen voorgelegd hoeven te worden aan een Algemene ledenvergadering.

 

 

 

 

Ik wil een keer komen kijken

Meer informatie

Onze sponsoren

Bekijken

Ik wil een keer komen kijken

Meer informatie

Onze sponsoren

Bekijken