Menu

JOST – De Kennisdelers

Sinds 2018 kiezen we een thema wat we in het betreffende JOST-jaar centraal stellen en waar we onze activiteiten op afstemmen. In 2018 was het thema ‘Groeien doe je samen’. Samen-Werken was het thema van 2019.

Voor het bijzondere (schrikken)jaar 2020 hebben we gekozen voor Kennisdelers.

Er zit namelijk zo veel kennis en kunde bij onze leden dat we in 2020 nog meer willen stimuleren dat leden elkaar opzoeken en van elkaar leren.

Dat gaan we onder andere faciliteren door boeiende bijeenkomsten én kennissessies. Dit zijn korte, informatieve en interactieve sessies die door JOST-leden gegeven worden rondom een specifiek thema.

Daarnaast gaan we onderzoeken of er bij de JOST-leden behoefte bestaat aan ondernemers-intervisie. Ons ideaal is een groep ondernemers die frequent bij elkaar komt om in alle openheid, vertrouwelijkheid en veiligheid met elkaar ondernemersissues te bespreken. Om zo van elkaar te leren en als ondernemer verder te groeien.

Mocht je interesse hebben in het faciliteren van een kennissessie of wel oren hebben naar de ondernemersintervisie, laat het ons dan weten op info@jost.nl!