Menu

Mastermind XL – 10 juni 2022

Wederom zijn we als JOST te gast bij Station88 en MCSI. Ditmaal verzamelen zich een negental leden, allemaal ZZP’ers, die met een prangende ondernemersvraag rondlopen. Tijdens deze Mastermindsessie hopen ze allemaal een antwoord op hun vraag te krijgen.

Om voor de deelnemers het maximale uit deze Mastermind XL te kunnen halen is Mathilde van der Pol van De Co-operatie uitgenodigd om onder andere iets te vertellen over het ontstaan van Mastermind-sessies en intervisies. Het zijn twee verschillende termen voor bijna hetzelfde. Zo leren we  o.a. dat het doel van een Mastermind is om te leren van en met gelijkgestemden vanuit eigen concrete vragen en het dus geen therapiegroepje is.

Verder vertelt Mathilde dat men in de groep verbonden dient te zijn op basis van vakinhoud en ook de relaties onderling gelijkwaardig dienen te zijn.

Voor een succesvolle Mastermind is het verder van belang dat er vooraf een structuur wordt afgesproken en er een goede begeleider is. De case die je inbrengt gaat over jouw persoonlijk ondernemerschap, is actueel en je wilt dat er iets verandert waarbij jij als persoon centraal staat.  Aan deze voorwaarden wordt zeker voldaan binnen deze groep van 1-pitters.

Er wordt ook nog benadrukt dat het van belang is om zo veel mogelijk open vragen te stellen. En omdat dit vaak lastiger is dan je mag denken, oefenen we hier ook eerst mee. Tot slot is het van allergrootste belang dat er binnen de groep veiligheid wordt ervaren en elkaar vertrouwd dat de zaken die naar voren komen, de kamer verder niet verlaat.

Na deze zeer interessante uiteenzetting van Mathilde splitst de groep zich in tweeën. Niek Frijters en Manon de Jong nemen allebei de leiding over een eigen Mastermindgroepje. Een deel van de lekkernijen en de koffie/thee wordt meegenomen naar een ruimte boven. En na ruim een anderhalf uur komen de groepen weer bij elkaar. Wat er in de groepen is gedeeld blijft uiteraard hier verder onbesproken.

De aanwezige leden kunnen in ieder geval met een tevreden gevoel terugkijken op de ochtend. Iedereen geeft aan met een zinvol antwoord op hun vraag weer naar huis te keren.

Wil jij nu ook eens de kracht van een Mastermindsessie ervaren. De eerstvolgende is vrijdag 9 september. Dit is een ‘reguliere’ Mastermind met maximaal 5 deelnemers. Je kunt je al wel aanmelden via deze link.

 

Fotografie: Erwin van Gestel (P-Focused) en Manon de Jong

Ik wil een keer komen kijken

Meer informatie

Onze sponsoren

Bekijken

Ik wil een keer komen kijken

Meer informatie

Onze sponsoren

Bekijken